Tilbake til toppen
  /  Tjenester   /  VÅRE PRISER OG PAKKELØSNINGER

VÅRE PRISER OG PAKKELØSNINGER

Naturalytelser og fradrag

Skatt & Fradrag Kunstnere AS, i samarbeid Kunst & Kultur Regnskap AS (www.kulturregnskap.no), tilbyr assistanse i bokføring og regnskap, samt i årsoppgjør og skattemeldinger til enkelpersonforetak og privatpersoner innenfor kulturbransjen. I tillegg tilbyr vi skatterådgivning, råd om selskapsetablering, inntekter og fradrag med mer.

Førstegangsmøte er inkludert i prisen om man blir kunde her hos oss, og blir man kunde utenfor skattesesongen, altså 1. halvår så kan man oppnå 10% rabatt på årlig minimumshonorar.

Normal pris og minimumshonorar er årlig på kr.9.000,- x MVA, og inkluderer:
Det finnes avvik i fra normal pris i enkelte tilfeller og ved engangsoppdrag

  1. Levering til oss av bilag på papir eller digitalt, sortert og summert i våre Excel-maler, eller ved bruk av vår skreddersydde bilagsapp, uten gjennomgang av kontering og/eller sortering og kontrollsummering.
  2. Utføring og innsendelse av næringsoppgave, personinntektsskjema og skattemelding før fristen 31.mai eller utsatt frist 30.juni. Punkt 1 og 2 faktureres med minimum kr.7.500,- x MVA.
  3. Om høsten kontrolleres skatteoppgjør imot skattemelding og lovpålagt byråkratisk administrasjonsarbeide i fra Finanstilsynet etterleves. Alle kunder belastes med kr.1.500,- x MVA. Dette inkluderer også kostnader til materiell, rekvisita og datalisenser.
  4. En romslig men til en viss grad begrenset kommunikasjon på e-post om regnskap og skattemelding, samt oppdateringer av skattenyheter og frister for leveranse til oss og Skatteetaten er inkludert i punktene 1, 2 og 3.

Kostnader utover og i tillegg til minimumshonorar kr.9.000,- x MVA;

Nødvendig merarbeid i punktene 1, 2, 3 vedrørende sortering, summering, bokføring, gjennomgang og revidering, faktureres i tillegg med gjeldende timepris på kr.890,- x MVA per time for bokføring/regnskapsføring, eller med kr.1.500,- x MVA for rådgivning i skatt og svar på ekstraordinære skattespørsmål. Bestilte rådgivningsmøter belastes i første halvår med kr.1.500,- per time og i annet halvår med kr.1.000,- per time x MVA, dette er grunnet stor belasting i skattesesongen.

 

Hva med Aksjeselskaper/AS, foreninger, frivillige organisasjoner, stiftelser, foreninger og liknende?

 

Velkommen skal du være!