Tilbake til toppen
  /  Tjenester   /  LØNNSTAKERE OG NÆRINGDRIVENDE – VERDT Å VITE – NAV STØTTE/COVID19

LØNNSTAKERE OG NÆRINGDRIVENDE – VERDT Å VITE – NAV STØTTE/COVID19

LØNNSTAKERE OG NÆRINGDRIVENDE – VERDT Å VITE – NAV STØTTE/COVID19

Når du er enten lønnstaker eller næringsdrivende så er det verdt å vite noe om sykepenger, foreldrepenger, pensjonspoeng og arbeidsledighet.

Som fast ansatt med lønn så er du sikret sykepenger i fra 1.dag og man har rett på arbeidsledighetstrygd ved arbeidsløshet, til eksempel rett til støtte/lønn i fra NAV og arbeidsgiver ved permisjon som ofte skjedd har skjedd under Covid19.

Ved lønn på 6G =ca.kr.608.000,- har du rett på maksimalt av sykepenger, foreldrepenger og arbeidsledighetstrygd.

Som selvstendig næringsdrivende får du 80 % av sykepengegrunnlaget fra og med 17. Det er ikke noe å gjøre med det. De 16 dager telles fra du opp hotellene lege, eller fra NAV får melding om arbeidsuførheten. Det er mulig å forsikre seg i NAV slik at man oppnår samme rettigheter til sykepenger som de som er fast ansatt, som vil si i fra første sykedag.

Lønn og næringsinntekt/overskudd i næring har like stor rett på foreldrepenger, altså ingen forskjell i grunnlag for stønad i fra NAV som foreldre.

I dagens samfunn er det fortsatt aller tryggest å være lønnstaker sett med hensyn til rettigheter som skissert ovenfor, men det ble åpnet for ny tankegang under Covid19 og kompensasjonsordningen, som ivaretok næringsdrivende og frilansere på samme måte som faste ansatte.

Ved 7,1G=Kr.715.000,- så maksimerer du samtidig dine pensjonspoeng om du er født etter 1963. Det samme gjelder om du har en næringsinntekt/overskudd i næring på de samme beløpene og/eller om du har lønn og næringsinntekt i kombinasjon.

Som lønnstaker så har du rett til å trekke i fra et standardfradrag eller faktiske utgifter i din skattemelding, og som næringsdrivende så skal man føre et regnskap og fylle ut næringstall som inntekter og kostnader, men har ingen rett på standardfradrag.

Som bare lønnstaker kan du tjene kr.60.000,- skattefritt, mens man er næringsdrivende så må man skatt av alle inntekt med folketrygdavgift på 11,4 % av første utfakturerte krone, menn dette er etter reduksjon av kostnader.

Mange har for seg at man kan tjene kr.50.000,- skattefritt i næring, men det er feil og det som faktisk menes er at man kan fylle inn sin næringsvirksomhet direkte i skattemeldingen når man har utfakturert/omsatt for mindre enn kr.50.000,- eller at man kan MVA-pliktig etter å ha passert kr.50.000,- i omsetning. Skapende- og utøvende kunstnere er ikke, eller sjeldent, MVA pliktige.

Når man driver egen næringsvirksomhet så skal man absolutt ikke bare tenke på fradrag, menn faktisk på et godt og positivt resultat, som vil si overskudd i næring. Overskudd i næring er det som er beregningsgrunnlaget for alt nevnt ovenfor, altså til eksempel syke- og foreldrepenger, pensjonspoeng, arbeidsledighetstrygd og kompensasjonsordninger.

Man må være klar over, og ta i betraktning, på når man har egen næringsvirksomhet så har man ofte større utfordringer med å få lån, til eksempel bolig, sett i forhold til lønnstakere, da bankene ser på næringsdrivende noe mer sikre grunnet en mer variabel inntekt i fra år til år.
Vi har utviklet et meget godt samarbeid med Sparebanken Sør (www.sparebankensor.no) som bistår kunstnere som er både lønnstakere og næringsdrivende med variabel inntekt.

Det kunne vært skrevet langt mer om disse temaene, men ta kontakt med oss i Skatt & Fradrag Kunstnere AS på mobil 95026188 eller post@skattogfradrag.no

Velkommen skal du være!