Tilbake til toppen
  /  Tjenester   /  Skatteberegninger og kontroll

Skatteberegninger og kontroll

Skatteberegninger og kontroll

Skatt & Fradrag Kunstnere AS vil utføre og levere skattemeldingen på dine vegne, slik at du ikke trenger å styre med skjema og vanskelige regler for skatt og avgifter (du kan lese mer om vår tjeneste for skattemelding her). Merk at arbeidet vårt ikke avsluttes der. Om ønskelig, vil vi følge prosessen videre. Det innebærer at vi utfører en foreløpig beregning av forventet skatt etter at vi har sendt inn skattemeldingen på våren/forsommeren, for så å kontrollere skatteoppgjøret når det er klart på høsten, for å sjekke eventuelle avvik.

En foreløpig beregning kan bidra til å finne ut om du kan forvente restskatt eller om du vil få penger til gode.

I første omgang vil vi gjøre en skatteberegning for å anslå skatten din for skatteåret. Vi tar høyde for alminnelig inntekt, netto formue og om du er selvstendig næringsdrivende når vi beregner skatten. I tillegg vil vi selvsagt også ta i betraktning blant annet trekkpliktige naturalytelser for kunstnere. En foreløpig beregning kan bidra til å finne ut om du kan forvente restskatt eller om du vil få penger igjen. Når du så mottar skatteoppgjøret i Altinn (slutten av juni for lønnstakere og pensjonister og høsten for næringsdrivende), vil vi sjekke og kontrollere oppgjøret med våre egne beregninger. Eventuelle avvik blir også kontrollert.

Vit at du kan spare opptil mange tusen ved å benytte deg av skatte- og fradragseksperter som Skatt & Fradrag Kunstnere AS. La oss hjelpe deg med din skattemelding og skatteberegning med kontroll slik at du får korrekt skatt og kanskje unngår restskatt. Du kan nå oss på telefon 950 26 188 eller sende en e-post til post@skattogfradrag.no. Vi ser fram til å kunne hjelpe deg!

OFTE STILTE SPØRSMÅL OG SVAR

Må jeg levere skattemelding/selvangivelse?

Ja, skattemelding/selvangivelse er noe alle må levere – det gjelder lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende. Kunstnere er intet unntak, uansett om du er selvstendig næringsdrivende eller har valgt en annen selskapsform. Merk at dersom du har enkeltpersonforetak vil både personlig inntekt og overskudd fra foretaket inkluderes når Skatteetaten skal beregne skatten. Benytt deg av oss for å slippe å håndtere noe av dette selv. Benytt deg av oss for å slippe å håndtere noe av dette selv. Vi rapporterer inn via Altinn på kundens vegne, i tillegg til å sende ut regnskapsrapporter dersom vi gjør endringer i regnskapet. Kontakt oss i dag for mer informasjon.

Når må jeg begynne å tenke på å beregne skatten?

Du må være ute i god tid før innleveringsfristene (30.april/31.mai). For å kunne beregne skatt, er det en stor fordel å være klar over regler for skatter og avgifter, samt muligheter for trekkpliktige naturalytelse. Vi anbefaler derfor å være føre var og dra nytt av våre tilleggstjenester som regnskapsbistand, bedrifts- og skatterådgivning og budsjettassistanse. Ta kontakt i dag for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg.

KAN DERE HJELPE MEG MED MITT SKATTEOPPGJØR OG LIKNING DA JEG HAR FÅTT FOR MYE I RESTSKATT?

Ja det kan vi, og det faller ofte gunstig ut!
Ta kontakt med oss på 950 26 188 eller post@skattogfradrag.no

NÅR MÅ JEG LEVERE SKATTEMELDING/SELVANGIVELSE?

Skattemeldingen må leveres 30.04 for lønnstakere og pensjonister, og 31.05 for alle næringsdrivende. Max utsettelse er 1 måned.

KAN JEG LEVERE DIGITALT?

Ja, vi tilbyr vår skreddersydde bilagsapplikasjon for kunstnere, og selvfølgelig tar vi også imot bilag elektronisk i eget system, hvis ønskelig.

KAN JEG LEVERE PÅ PAPIR?

Ja det kan du selvfølgelig gjøre, og vi har egne skreddersydde Excel-maler tilpasset deg som kunstner. Malene illustrerer også hvordan du kategoriserer dine årlige kostnader.