Tilbake til toppen
  /  Tjenester   /  SKATTEMELDING, SKATTEBEREGNING OG KONTROLL

SKATTEMELDING, SKATTEBEREGNING OG KONTROLL

SKATTEMELDING, SKATTEBEREGNING OG KONTROLL

Alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd må sende inn digital skattemelding innen 30.april hvert år i Altinn. For selvstendig næringsdrivende med enkelpersonforetak er fristen for levering av skattemeldingen satt til 31.mai. I tillegg skal det fylles ut nærings- og personinntektsskjema om man har omsetning/utfakturert for mer enn kr.50.000,- per år, hvis man har mindre i omsetning kan det fylles ut direkte i skattemeldingen med fradrag for kostnadene.

Vi i Skatt & Fradrag Kunstnere AS assisterer, og bistår deg i denne prosessen ved å endre og levere skattemeldingen for deg. Ved å benytte deg av våre tjenester er det garantert at vi vil kunne oppdage feil i tide og hjelpe deg med å føre opp rette inntekter og fradrag. Med vår bistand vil du ende opp med å betale riktig skatt, potensielt unngå restskatt med føring av aktuelle fradrag – og kanskje til og med få penger igjen.

I første omgang vil vi gjøre en skatteberegning for å anslå skatten din for skatteåret. Vi tar høyde for alminnelig inntekt, netto formue og om du er selvstendig næringsdrivende når vi beregner skatten. Vi vil i tillegg selvsagt også ta trekkpliktige naturalytelser for kunstnere i betraktning. En foreløpig beregning kan bidra til å finne ut om du kan forvente restskatt eller om du vil få penger igjen. Når du så mottar skatteoppgjøret i Altinn (i slutten av juni for lønnstakere og pensjonister, og på høsten for næringsdrivende), vil vi sjekke og kontrollere oppgjøret med våre egne beregninger. Eventuelle avvik blir kontrollert.

Dersom du har likningsspørsmål i forbindelse med skatteoppgjøret som krever et behov for å klage, eller hvis du ønsker å gjøre endringer ved avvik etter behandlet skattemelding – ta kontakt i dag. Vi utfører klager og endringer for våre kunstnere, slik at man slipper å sette seg inn i regelverket. I tillegg håndterer vi skjemaer og offentlige etater.

I den forhåndsutfylte skattemeldingen kan det være feil både i inntekt, formue og fradrag. La oss hjelpe deg med å fylle ut din skattemelding med skatteberegning korrekt. Du kan nå oss på telefon 950 26 188 eller sende en e-post til post@skattogfradrag.no. Vi ser fram til å kunne hjelpe deg!

OFTE STILTE SPØRSMÅL OG SVAR

Hvordan er prosessen om dere skal hjelpe med skattemelding for selvstendig næringsdrivende?

Når du mottar beskjed om at skattemeldingen er klar, innhenter vi denne digitalt fra Altinn. Vi sjekker deretter tallene opp mot dokumentasjon oversendt fra deg til oss, slik som årsoppgaver, lønnsopplysninger, forsikringer, lån og renter, inntekt, stipendier og stønader. Etter at vi har sjekket tallene og fylt inn det som eventuelt mangler, overfører vi det bokførte regnskapet til Næringsoppgave 1 og personinntektsskjemaet. Det overføres med andre ord til den forhåndsutfylte skattemeldingen. Vi leverer skattemeldingen på kundens vegne i Altinn.

Tilbyr dere også tjenester tilknyttet skatteoppgjøret?

Vi tilbyr en komplimenterende tjeneste i tilknytning skattemeldinger og skatteoppgjør. Etter levert skattemelding gjør vi en foreløpig skatteberegning. Når skatteoppgjøret er klart (i slutten av juni for lønnstakere og pensjonister og på høsten for selvstendig næringsdrivende), vil vi sjekke og kontrollere oppgjøret med vår egen beregning og kontrollere eventuelle avvik. Les mer om denne tjenesten på nettsiden vår.

Må jeg levere skattemelding/selvangivelse?

Ja, skattemelding/selvangivelse er noe alle må levere – det gjelder lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende. Kunstnere er intet unntak, uansett om du er selvstendig næringsdrivende eller har valgt en annen selskapsform. Merk at dersom du har enkeltpersonforetak vil både personlig inntekt og overskudd fra foretaket inkluderes når Skatteetaten skal beregne skatten. Benytt deg av oss for å slippe å håndtere noe av dette selv. Benytt deg av oss for å slippe å håndtere noe av dette selv. Vi rapporterer inn via Altinn på kundens vegne, i tillegg til å sende ut regnskapsrapporter dersom vi gjør endringer i regnskapet. Kontakt oss i dag for mer informasjon.

Når må jeg begynne å tenke på å beregne skatten?

Du må være ute i god tid før innleveringsfristene (30.april/31.mai). For å kunne beregne skatt, er det en stor fordel å være klar over regler for skatter og avgifter, samt muligheter for trekkpliktige naturalytelse. Vi anbefaler derfor å være føre var og dra nytt av våre tilleggstjenester som regnskapsbistand, bedrifts- og skatterådgivning og budsjettassistanse. Ta kontakt i dag for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg.

KAN DERE HJELPE MEG MED MITT SKATTEOPPGJØR OG LIKNING DA JEG HAR FÅTT FOR MYE I RESTSKATT?

Ja det kan vi, og det faller ofte gunstig ut!
Ta kontakt med oss på 950 26 188 eller post@skattogfradrag.no

NÅR MÅ JEG LEVERE SKATTEMELDING/SELVANGIVELSE?

Skattemeldingen må leveres 30.04 for lønnstakere og pensjonister, og 31.05 for alle næringsdrivende. Max utsettelse er 1 måned.

KAN JEG LEVERE DIGITALT?

Ja, vi tilbyr vår skreddersydde bilagsapplikasjon for kunstnere, og selvfølgelig tar vi også imot bilag elektronisk i eget system, hvis ønskelig.

KAN JEG LEVERE PÅ PAPIR?

Ja det kan du selvfølgelig gjøre, og vi har egne skreddersydde Excel-maler tilpasset deg som kunstner. Malene illustrerer også hvordan du kategoriserer dine årlige kostnader.